ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Łodzi

DANE TELEADRESOWE:

Adres: ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Telefon: +48 (42) 636 40 10
Fax: +48 (42) 636 43 70
E-mail: rpk@cfk.pttk.pl
Udostępnianie zbiorów: Sylwia Nowak

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pracowni skupia się na prowadzeniu biblioteki krajoznawczej, organizacji spotkań i prelekcji o charakterze krajoznawczo-turystycznym, poradnictwie z zakresu wiedzy o regionie i jego walorach. Przy pracowni i CFK istnieje Regionalne Kolegium Krajoznawstwa z prawem mianowania Instruktorów Krajoznawstwa Regionu oraz Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej PTTK Nr XVII i Zespół Weryfikacyjny Odznaki Fotografa Krajoznawcy.

Wydawnictwa własne:

czasopismo krajoznawcze Regionalnej Pracowni Krajoznawczej CFK PTTK „Wędrownik” – wydawany ciągle od 1956 r.

ZBIORY

W zbiorach biblioteki znajduje się przeszło 5200 woluminów książek (w tym również archiwalne), a w szczególności przewodników i informatorów po wszystkich zakątkach Polski oraz zbiór wydawnictw PTK i PTTK. Pracownia posiada również bogate zbiory dotyczące Łodzi i regionu łódzkiego. Zbiorach znajdują się wydawnictwa dotyczące metodyki uprawiania poszczególnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, poradników i monografii poświęconych wybranym problemom krajoznawstwa.

Biblioteka dysponuje także zbiorem  ok. 1000 map turystycznych i topograficznych (w tym archiwalnych) oraz planów miast z całej Polski, jak również dysponuje czasopismami o tematyce turystycznej, krajoznawczej, geograficznej i przyrodniczej. Pracownia posiada inwentaryzację kilku gmin woj. łódzkiego.