Krajowa Konferencja Fotografii Krajoznawczej PTTK

W dniu 11 marca 2023 roku, w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi odbyła się Krajowa Konferencja Fotografii Krajoznawczej PTTK. Był to ważny moment dla Instruktorów Fotografii Krajoznawczej i całego środowiska fotograficznego PTTK. Był to czas wielu przemówień, dyskusji, prezentacji i wykładów, ale również sprawozdań, odznaczeń i wyborów nowych władz Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Nowo wybrani przedstawiciele KFK ZG PTTK:

Andrzej Kowol – przewodniczący KFK ZG PTTK

Marcin Czerwiński – wiceprzewodniczący KFK ZG PTTK

Bogdan Mąder – wiceprzewodniczący KFK ZG PTTK

Izabela Rucińska – sekretarz KFK ZG PTTK

Aleksandra Kowol – członek KFK ZG PTTK

Alicja Wrzosek – członek KFK ZG PTTK

Inga Nowakowska – członek KFK ZG PTTK

Marek Pieczonka – członek KFK ZG PTTK

Michał Całka – członek KFK ZG PTTK

Gratulujemy nowym władzom komisji i życzymy wytrwałości w realizowaniu wszelkich przedsięwzięć w nadchodzących latach. Wierzymy, że środowisko fotografii krajoznawczej będzie zawsze się wspierać i współpracować, co przyniesie pozytywne efekty w postaci cennych krajoznawczych fotografii.

szukaj
« z 6 »