ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Bohdan Bazyliński

Bohdan Bazyliński (ur. 7 lipca 1929 r., w Łodzi, zm. 24 stycznia 2014 r. w Łodzi). Emeryt. Pracował w łódzkich biu­rach projekto­wych dokumen­tując obiekty mia­sta. Od 1973 r. członek Łódzkiego Towarzystwa  Fotograficznego.

Od 1980 r. do 1990 był członkiem zespołu redakcyjnego „Wędrownika” czasopisma łódzkich turystów wydawanego przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Łodzi CFK PTTK.

Członek PTTK od 1976 r.  Uprawnienia instruktora fotografii PTTK uzyskał w 1976 r. Uczestniczył  w kilkunastu Forach Fotografów Krajoznawców PTTK odbywających się w całej Polsce. Należał do organizatorów V Forum w 1977 r. w Łodzi. Członek Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Okręgu (później Zarządu Wojewódzkiego) PTTK w Łodzi. Członek (wiceprezes) Klubu Fotografii Krajoznawczej Łódzkiego Oddziału PTTK w latach 1977-2001.
Brał udział wraz z Waldemarem Dońcem w tworzeniu Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.
W wydanym w 2000 r. przez CFK PTTK na zlecenie ZG PTTK albumie „Polska. Fotografia krajoznawcza” znalazł się jego biogram i zdjęcia.
Uczestniczył w licznych plenerach klubowych i Wojewódzkiej Komisji Fotografii Krajoznawczej a także organizowanych przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

Fotografował zarówno na materiałach czarno-białych jak i barwnych, w tym przeźroczach barwnych. Specjalizował się w fotografowaniu przyrody, ale drugim zasadniczym  tematem jego zdjęć była ar­chitektura, szczególnie zabytkowa.

Swoje zdjęcia prezentował m.in. na wy­stawach indywidualnych np. „Secesja łódz­ka”, „Baranów”, „Sandomierz”, „Cmentarz żydowski w Łodzi” a także w publikacjach, najczęściej w „Wędrowniku”. Wystawiał swoje zdjęcia na wielu wystawach zbiorowych

Przeźrocza prezentował na konkursach i przeglądach, gdzie zdobywał nagrody i wyróż­nienia m.in.

  • Na konkursach udźwiękowio­nych zestawów przezroczy krajoznawczych „Diakraj”.
  • Złote i srebrne medale na Międzynarodowym Biennale Fotografii Przyrodniczej w Pozna­niu w latach 1988,1990,
  • Brązowy medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych na XII Biennale Fotografii Krajoznawczej „Zabytki” w Zamościu w 1989 r.,
  • I nagroda za zestaw o architekturze Kalisza w konkursie ZW PTTK w Kaliszu w 1990 r.

Malarz-amator, namalował wiele obrazów olejnych pejzaży i obiektów zabytkowych Łodzi oraz okolic.

Zaprojektował wiele znaczków organizacyjnych rajdów PTTK Łódź „Łysogóry”, „Sudecki”, „Sądecki” i inne, szczególnie organizowane przez KTG „Kosówka” w latach 1983-1990.

Za działalność spo­łeczną i twórczą został odznaczony:

  • Odznaką Zasłużony Dzia­łacz Kultury
  • Zasłużony Dzia­łacz Turystyki
  • Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK.
  • Honorową Odznaką Miasta Łodzi
  • Złotą Honorową Odznaką Łódzkiego Towarzystwa  Fotograficznego.

Wyróżniony przez KFK ZG PTTK:

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK