ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Centralne Archiwum Fotografii PTTK, fot. Paweł Wojtyczka

Centralne Archiwum Fotografii PTTK

Zasób archiwalny gromadzony jest w CFK PTTK  od 1989 r. Powstał przede wszystkim w oparciu o zbiory przekazane przez Zarząd Główny PTTK oraz inne jednostki PTTK, a także Instruktorów Fotografii PTTK zaangażowanych w działania Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK oraz członków i sympatyków stowarzyszenia.

 

Kraków - Rynek Główny, kościół Mariacki, lata międzywojenne, fot. Henryk Poddębski
Roztoczański Park Narodowy, Rezerwat Bukowa Góra, fot. Paweł Pierściński

Zakres chronologiczny zasobu sięga od początku XX wieku do współczesności. Tematycznie zbiory dotyczą m.in. historii i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oraz szeroko rozumianej fotografii krajoznawczej uwzględniającej zdjęcia krajobrazowe, widokowe i dokumentujące zabytki z całej Polski; w zbiorach znajduje się dokumentacja fotograficzna z imprez krajoznawczych, spotkań, zjazdów Towarzystwa.

Zgromadzono zdjęcia przeszło 250 autorów, wśród nich są nazwiska bardzo znanych fotografików, np.: Jan Bułhak, Edward Falkowski, Henryk Poddębski, Fryderyk Kremser, Włodzimierz Puchalski, Leonard Sempoliński, Paweł Pierściński i wielu innych.

Tatry, 1955 r., fot. Włodzimierz Puchalski
Budownictwo kurpiowskie, 1982 r., fot. Fryderyk Kremser

Zbiory udostępniane są jednostkom PTTK, uczelniom, publicystom, muzeom, stowarzyszeniom, a także osobom prywatnym do celów niekomercyjnych (naukowych, badawczych, popularyzatorskich). Dla ułatwienia dostępu do zbiorów prowadzony jest komputerowy rejestr archiwaliów.

Na bieżąco wykonywana jest digitalizacja zbiorów, a w niektórych przypadkach rekonstrukcja cyfrowa obrazu fotograficznego. Do tej pory zdigitalizowano kilka tys. fotografii, przede wszystkim sprzed II wojny światowej (krajobraz i zabytki Polski, działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego).

W zbiorach CFK PTTK znajduje się również interesująca kolekcja zabytkowego sprzętu fotograficznego i projekcyjnego podarowanego przez członków PTTK.

Fragment kolekcji starych aparatów, fot. Paweł Wojtyczka