ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Cyfrowa Kronika Łodzi

Zadanie dofinansowane w ramach  programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 75 000 zł

Całkowita wartość zadania: 94 900 zł

Celem zadania jest opracowanie, zdigitalizowanie i udostępnienie cennych archiwalnych materiałów fotograficznych i ikonograficznych pochodzących ze zbiorów CFK PTTK, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz prywatnych zbiorów Stefana Sztromajera, który przez ponad 70 lat dokumentował ważne wydarzenia w historii miasta i zmiany zachodzące w jego przestrzeni. Zadanie będzie realizowane przy okazji obchodów 600-lecia Łodzi. Zdigitalizowane materiały będą udostępnione na naszej stronie oraz na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Kluczowym elementem działań będzie zabezpieczenie zbiorów fotograficznych oraz udostępnienie ich jak największej grupie odbiorców.

W ramach projektu powstanie również nowa strona www Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi spełniająca wymogi WCAG 2.1.

Partnerzy zadania:

1. Archiwum Państwowe w Łodzi

2. Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi

3. Narodowe Archiwum Cyfrowe

4. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi