ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze