ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Konkurs fotograficzno - geograficzny "Moja Fotogeniczna Łódź"

Konkurs wiedzy o Łodzi dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Organizatorzy konkursu:
* Fundacja im. Stanisława Liszewskiego,
* Kuratorium Oświaty w Łodzi,
* Muzeum Miasta Łodzi,
* Uniwersytet Łódzki,
* Urząd Miasta Łodzi,
* Stowarzyszenie "Społecznie Zaangażowani"
* Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

X Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Debiuty

10 wystaw autorskich na start kolejnej dekady Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK oddział Ziemi Wałbrzyskiej

Patronat honorowy: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

Rok 2021 zapisuje się w pamięci członków i sympatyków KFK PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, jako czas wyjątkowego wydarzenia w życiu komisji – jubileuszu 10-lecia działalności. Rok 2021 był czasem podsumowania pokaźnego dorobku artystycznego w dziedzinie fotografii, co stało się zarazem cennym artystycznym skarbem. Bogactwo fotograficznych osiągnięć jest wynikiem nie tylko talentu i pasji, ale również wielkiego poświęcenia twórczego, permanentnego zgłębiania tajników fotografii, starań o pokonywanie coraz wyżej stawianych sobie wymagań. 

Podsumowanie jubileuszu cyklem wystaw pod hasłem „Debiuty”, w których 10 autorów miało wspaniałą okazję zaprezentować swoją autorską twórczość po raz pierwszy na 10 indywidualnych wernisażach:

  1. Alicja Dąbrowska – „Świat nasycony kolorem”- 11.06.2021 r.
  2. Ewa Limberger – „Mistyczny Nepal” – 30.07.2021 r.
  3. Wiesława Standzoń – „Moja przestrzeń” – 11.12.2021 r.
  4. Barbara Ziółkowska – „Ulegając chwili” – 09.04.2022 r.
  5. Krystyna Kuriata – „Zima” – 07.05.2022 r.
  6. Teresa Kończak – „Fotograficzne wojaże” – 23.06.2022 r.
  7. Lucyna Śmigielska – „Przewiew” – 03.09.2022 r.
  8. Jadwiga Łozińska – „Idąc swoją drogą” – 08.10.2022 r.
  9. Marian Krzysiek – „Moje wędrowanie” – 05.11.2022 r.
  10. Halina Babicka – „Fotoimpresje” – 10.12.2022 r.

Był to rodzaj wypowiedzi artystycznej wszystkich autorów, z wykorzystaniem fotograficznego medium – dziesięć spotkań, które rozbudziły wyobraźnię, zachęciły do dyskusji i wymiany opinii wszystkich uczestniczących w nich gości. I w takiej to atmosferze rozpoczniemy drugą dekadę naszej przygody z fotografią.