ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Pracownicy

CFK PTTK

razem pracuje się lepiej

Danusia_Jankowska2

Danuta Jankowska

Główna Księgowa

20201126_113940

Michalina Kraszkiewicz

Kustosz

Rada Programowa

CFK PTTK

doświadczenie to ważna rzecz

Andrzej_Danowski

Andrzej Danowski

Przewodniczący Rady

Iwona Nabzdyk

Iwona Nabzdyk

Członek Rady

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Włodzimierz Kałasznikow

Członek Rady

Franciszek Midura

Franciszek Midura

Członek Rady

Mirosław Wojalski

Mirosław Wojalski

Członek Rady

Centrum Fotografii
Krajoznawczej PTTK
90-301 Łódź, ul. Wigury 12a
tel. 042 636 40 10
e-mail: cfk.pttk@gmail.com

Pracownicy i Rada Programowa:

Telefony

Adresy mailowe