ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca,
Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Wałbrzyski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają:


Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Zdjęcia należy przesłać drogą mailową do 15 maja 2022 roku na adres:

email: baral53@wp.pl, nr kontaktowy: 604 751 436 

Diaporamy należy przesyłać do 15 maja 2022 roku, wybierając jeden z poniższych sposobów:
a) diaporamy nagrane na płycie CD należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Marek Kosiński ul. Stefana Batorego 45/1 58-300 Wałbrzych,
b) umieścić plik diaporamy „w chmurze” i przesłać link do chmury na adres

e-mail: kosinscy_xl@wp.pl, telefon kontaktowy: 501 618 802

Regulamin konkursu

Więcej informacji na stronie KFK Oddział Wałbrzych