ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Gościnne progi Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

W gościnnych progach Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK odbyło się szkolenie pt. „Dojrzali na szlakach regionu łódzkiego. Turystyka jako forma aktywizacji seniorów” zorganizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego w dniu 31.03.2022r.

Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani tematyką prezentowaną przez Panią Katarzynę Majewską. Uczestnikami byli między innymi członkowie Koła Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w 2022 r. prowadzi liczne szkolenia skierowane dla pracowników branży turystycznej.

 Źródło: ROTWŁ

szukaj