ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Współpraca z Zespołem Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK objęło patronatem klasę o profilu technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie.

Dzięki tej współpracy w dniu 3 lutego 2022r. w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych obyło się spotkanie uczniów klasy I o profilu technik fotografii i multimediów z przedstawicielami Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca w Łodzi. 

Szkołę w Lublinie odwiedzili: Marek Lawin Dyrektor CFK oraz Andrzej Danowski  Przewodniczący Rady Programowej CFK.

Centrum Fotografii Krajoznawczej jest specjalistyczną jednostką Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów fotograficznych o tematyce krajoznawczej, prowadzenie szkoleń, organizowanie wystaw i konkursów fotograficznych. Jest również organizatorem corocznego Forum Fotografii Krajoznawczej. 

Podczas spotkania odbył się wykład dla młodzieży o fotografii krajoznawczej, o potrzebie i zasadności jej tworzenia oraz zostały przedstawione kryteria, które określają zdjęcia krajoznawcze.

Nie zabrakło również wykładu o prawach autorskich dotyczących fotografii i fotografowania oraz zasadach posługiwania się fotografiami własnymi i udostępnionymi ze zbirów innych fotografów.

Młodzież po raz pierwszy mogła zapoznać się ze specjalną techniką prezentacji zdjęć – diaporamą, która łączy fotografię i muzykę.  

Przedstawiciele CFK wspólnie z Panią Haliną Rybczyńską Dyrektorem Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych ustalili zasady dalszej współpracy w zakresie objętego patronatu nad klasą fotograficzną.