ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Kultura i Sport Ziemi Sieradzkiej

W powiecie działają aktywnie powiatowe instytucje kultury: 

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu (powstałe w 1937 roku) – z oddziałem Muzeum Walewskich w Tubądzinie;
 • Sieradzkie Centrum Kultury;
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu;
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

Instytucje te współpracują z towarzystwami regionalnymi oraz ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, podejmując wspólne działania kulturalne. 

Należą do nich: 

 • Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Pięknych w Sieradzu;
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział w Sieradzu;
 • Sieradzkie Towarzystwo Fotograficzne;
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Sieradzu;
 • Towarzystwo Przyjaciół Sieradza;
 • Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza;
 • Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”;
 • Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej;
 • Sieradzkie Bractwo Kurkowe;
 • Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty;
 • Koło literackie „Anima” w Sieradzu;
 • Towarzystwo Muzyczne „Fermata” w Sieradzu 

oraz 

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sieradzu.

Ważną imprezą jest odbywany w Sieradzu „Open Hair Festival”, który jest marką promocji miasta a poświęcony jest znanemu na świecie fryzjerowi Antoniemu Cierplikowskiemu „Antoine”, urodzonemu w Sieradzu.

KOLORY POLSKI

Na terenie powiatu organizowane są również cykliczne imprezy sportowe o zasięgu ponadlokalnym i ogólnopolskim jak: 

 • Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko”, 
 • „Jeziorsko Cup” w Formule Windsurfing na Zbiorniku Jeziorsko; 
 • „Rajd Powstańców Styczniowych 1863r.” 
 • „Śladami Łuki Bakowicza”;
 • „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.” organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Sieradzu;
 • Ogólnopolski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Nocą w Burzeninie;
 • Biegi „Ulicami Sieradza” 

Organizowane są spływy kajakowe rzeką Wartą i przez rezerwat ornitologiczny Jeziorsko.