Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  • tłumacz języka migowego
kanał rss

Twórcy

Zachęcamy do lektury ciekawych biogramów opisanych jako zwięzły życiorys o życiu, dokonaniach i twórczości niezwykle utalentowanych fotografów i fotografików.

Bazyliński Bohdan
Bazyliński Bohdan
16 / 10 / 2023

Bazyliński Bohdan

Pracował w łódzkich biu­rach projekto­wych dokumen­tując obiekty mia­sta. Od 1973 r. członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Danowski Andrzej
Danowski Andrzej
16 / 10 / 2023

Danowski Andrzej

krajoznawca, fotograf-krajoznawca, znawca zagadnień ochrony zabytków, działacz PTTK i TOnZ, pracownik agend Zarządu Głównego PTTK – wieloletni, od początku dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi do przejścia na emeryturę w 2021 r.

Doniec Waldemar
Doniec Waldemar
16 / 10 / 2023

Doniec Waldemar

Działacz turystyki górskiej i fotografii krajoznawczej w PTTK, Członek Honorowy PTTK. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej.

Kremser Fryderyk
Kremser Fryderyk
16 / 10 / 2023

Kremser Fryderyk

Polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Delegatury ZPAF w Opolu. Prezes Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wieloletni przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Mecha Erwin
Mecha Erwin
16 / 10 / 2023

Mecha Erwin

Po ukończeniu szkoły powszechnej i uzyskaniu średniego wykształcenia w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Chorzowie rozpoczął pracę zawodową w Hucie Królewskiej w Chorzowie (później Huta Kościuszko).

Pierściński Paweł
Pierściński Paweł
16 / 10 / 2023

Pierściński Paweł

Fotografik, fotograf krajoznawca, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – kierunku estetycznego opisującego w zdjęciach geometryczno – matematyczny model polskiego pejzażu rolniczego, preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz, analizę i uwypuklenie jego struktury utworzonej przez rolnika.

Skowron Wanda
Skowron Wanda
16 / 10 / 2023

Skowron Wanda

Po studiach na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego pracowała w Bibliotece Instytutu Historii UW, potem pracowała w Bibliotece Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, następnie była kierownikiem Biblioteki ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF), kierownikiem Biura ZG, od 1970 do końca 1973 r. piastowała stanowisko dyrektora tej samej instytucji.

Wygoda Jerzy
Wygoda Jerzy
16 / 10 / 2023

Wygoda Jerzy

Fotografik, działacz społeczny, członek i założyciel Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Działacz ruchu fotografii krajoznawczej PTTK, instruktor fotografii, członek i przewodniczący w latach 1997-2001 Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

     


do góry