Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  • tłumacz języka migowego
kanał rss
Strona główna/Nasza działalność/Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK posiada bogaty i cenny księgozbiór o tematyce krajoznawczo-turystycznej dotyczący Polski a w szczególności regionu łódzkiego. Posiada własną czytelnię, udziela porad i wskazówek z zakresu krajoznawstwa i organizacji turystyki.

Pracownia wydaje jeden z najbardziej znanych periodyków krajoznawczych PTTK – „Wędrownik” – ukazujący się od 1956 roku. W latach 90-tych XX wieku znacząco odmłodzona redakcja czasopisma zmieniła całkowicie image Wędrownika. Zyskał on kolorową okładkę, barwną wkładkę z mapami i zdjęciami ze zbiorów Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. Od 2021 roku „Wędrownik” znów idzie z duchem czasu i otrzymał nowy wizerunek – jest w pełni kolorowy.

„Wędrownik” ukazuje się dziś w nakładzie 1000 egzemplarzy i wydawany jest nadal z środków PTTK a także wspomagany jest z dotacji. Redakcję tworzą pasjonaci krajoznawstwa regionu pracujący bezinteresownie, co nie znaczy, że z mniejszym oddaniem lub poświęceniem. Nowym Redaktorem Naczelnym od 1 września 2021 r. jest Ryszard Bonisławski.

Redakcję tworzą: Elżbieta Czarnecka, Andrzej Danowski, Katarzyna Krakowska, Marek Lawin, Inga Nowakowska, Magdalena Pawlak, Halina Pełka, Barbara Popławska

Poniżej pojawiać się będą sukcesywnie kolejne numery „Wędrownika” od najnowszego do najstarszego (okładka + krótki opis + plik PDF z elektroniczną wersją publikacji)

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Telefon: +48 (42) 636 40 10
Fax: +48 (42) 636 43 70
E-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Udostępnianie zbiorów: Sylwia Nowak

Działalność:

Działalność pracowni skupia się na prowadzeniu biblioteki krajoznawczej, organizacji spotkań i prelekcji o charakterze krajoznawczo-turystycznym, poradnictwie z zakresu wiedzy o regionie i jego walorach. Przy pracowni i CFK istnieje Regionalne Kolegium Krajoznawstwa z prawem mianowania Instruktorów Krajoznawstwa Regionu oraz Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej PTTK Nr XVII i Zespół Weryfikacyjny Odznaki Fotografa Krajoznawcy.

Wydawnictwa własne:

czasopismo krajoznawcze Regionalnej Pracowni Krajoznawczej CFK PTTK „Wędrownik” – wydawany ciągle od 1956 r.

Zbiory

W zbiorach biblioteki znajduje się przeszło 5200 woluminów książek (w tym również archiwalne), a w szczególności przewodników i informatorów po wszystkich zakątkach Polski oraz zbiór wydawnictw PTK i PTTK. Pracownia posiada również bogate zbiory dotyczące Łodzi i regionu łódzkiego. Zbiorach znajdują się wydawnictwa dotyczące metodyki uprawiania poszczególnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, poradników i monografii poświęconych wybranym problemom krajoznawstwa.

Biblioteka dysponuje także zbiorem ok. 1000 map turystycznych i topograficznych (w tym archiwalnych) oraz planów miast z całej Polski, jak również dysponuje czasopismami o tematyce turystycznej, krajoznawczej, geograficznej i przyrodniczej. Pracownia posiada inwentaryzację kilku gmin woj. łódzkiego.


do góry