Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  • tłumacz języka migowego
kanał rss

Nasze CFK

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca jest jedną z czterech specjalistycznych jednostek programowych Zarządu Głównego PTTK (obok Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie i Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Podwodnego w Warszawie).

Powstało w 1989 roku z inicjatywy wieloletniego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi Waldemara Dońca. CFK PTTK zajmuje się archiwizacją i udostępnianiem zbiorów fotograficznych o tematyce krajoznawczej oraz związanej z działalnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ponadto gromadzi czasopisma, książki, katalogi, dotyczące fotografii krajoznawczej. W swych zbiorach posiada również ciekawą kolekcję sprzętu fotograficznego. Centrum organizuje także szkolenia i wystawy, propaguje Odznakę Fotografii Krajoznawczej PTTK, wydaje publikacje krajoznawcze, organizuje coroczne Forum Fotografii Krajoznawczej. Wykonuje własną dokumentację fotograficzną.

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, fot. Paweł Wojtyczka.


do góry