ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Sieć osadnicza Ziemi Sieradzkiej i okolic

Na kształtowanie się osadnictwa duży wpływ wywarły uwarunkowania przyrodnicze i związane z nimi opóźnienia procesów społeczno-gospodarczych. Wiele miejscowości powstało w okresie średniowiecza. Do końca XVIII w. sieć była w zasadzie już ukształtowana. W okresie międzywojennym (lata dwudzieste i trzydzieste XX w.)  powstały dwa nowe osiedla: Karsznice w związku z powstałą magistralą węglową Śląsk-Porty (dziś dzielnica Zduńskiej Woli – powiat zduńskowolski) oraz osiedle Kolumna włączone do miasta Łask (powiat łaski). Charakterystyczne formy zabudowy wiejskiej to: ulicówki, owalnice i rzędówki. W dolinie Warty rozlokowane są wsie olęderskie, a na terenach leśnych powstały wsie rozproszone.

Sieć osadniczą powiatu sieradzkiego stanowią 4 miasta (Sieradz, Warta, Złoczew i Błaszki) i 292 sołectwa grupujące 393 miejscowości. Rozmieszczenie osadnictwa wiejskiego jest przestrzennie zróżnicowane: najgęstsza sieć osad występuje w gminach: Błaszki, Warta, Sieradz a najrzadsza w Klonowej i Brąszewicach. Osadnictwo wiejskie, charakteryzuje dość gęsta sieć małych i średnich miejscowości o przeciętnej 180 mieszkańców na 1 wieś, w województwie łódzkim 183 mieszkańców, a w kraju 259. Rozpiętość zaludnienia wsi waha się od 40 do ponad 1000 mieszkańców. Na jedną miejscowość przypada średnio 3,8 km2, w województwie 3,4 km2, a w kraju 5,5 km2.