Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • tłumacz języka migowego
kanał rss

Patronat CFK PTTK

5 . 03 . 2023

Z wielką radością mamy zaszczyt ogłosić, że Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi objęło swoim patronatem klasę o profilu technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi. Umowę o współpracę obydwu placówek podpisano 23 lutego w obecności Wiceprezydent Miasta Łodzi P. Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej podczas Dni Doradztwa Zawodowego i Dni Zawodowca.

Ideą tego porozumienia jest rozwijanie zainteresowań krajoznawczych młodych ludzi, wspieranie ich kreatywności, pogłębianie wiedzy na temat lokalnej historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego a także doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych związanych z fotografią krajoznawczą.

W ramach współpracy zaplanowaliśmy wizyty studyjne w siedzibie CFK PTTK, których celem będzie uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę przechowywania i zabezpieczania rodzinnych pamiątek, archiwizacji i digitalizacji materiałów fotograficznych.
Kolejnym nie mniej ważnym elementem porozumienia będą wspólne warsztaty i plenery fotograficzne, które mają zachęcić młodzież do robienia zdjęć, eksperymentowania z różnymi środkami wyrazu ale przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu dóbr kultury i podejmowania szeroko rozumianej działalności turystycznej w oparciu o tradycję i dorobek Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego.

Patronat CFK PTTK

10 zdjęć
archiwum: CFK PTTK
 • opis Patronat CFK PTTK (10)
 • Patronat CFK PTTK (9)
 • Patronat CFK PTTK (8)
 • Patronat CFK PTTK (7)
 • Patronat CFK PTTK (6)
 • Patronat CFK PTTK (5)
 • Patronat CFK PTTK (4)
 • Patronat CFK PTTK (3)
 • Patronat CFK PTTK (2)
 • Patronat CFK PTTK (1)

do góry