ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Atrakcje turystyczne Ziemi Sieradzkiej

Dalsza część przewodnika prezentuje poszczególne najciekawsze atrakcje dla Gości i Czytelnik znajdzie opisy zabytków architektury drewnianej i murowanej pochodzące z prawie wszystkich stylów architektonicznych (sakralne: kościoły, w tym sanktuaria, zespoły klasztorne kilku ważnych i znanych zakonów oraz kaplice, a także świeckie: pałace, dwory, kamienice mieszczańskie), architektura przemysłowa (młyny i wiatraki), zabytkowe układy przestrzenne zwłaszcza miejscowości o rodowodzie średniowiecznym, parki i aleje oraz stanowiska i obiekty archeologiczne (grodziska, cmentarzyska) oraz wiele miejsc pamięci historycznej, związanych z walkami Polaków o niepodległość kraju z okresu powstania styczniowego oraz I i II wojny światowej. Ważnym elementem w krajobrazie kulturowym są cmentarze, odzwierciedlające historyczną wielowyznaniowość społeczności zamieszkującej tą ziemię.

Ciekawe historie, legendy okraszone sporą ilością zdjęć opisane są w kolejności alfabetycznej wg. miejscowości. Dobrej zabawy podczas czytania i zwiedzania.