ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Infrastruktura transportu Ziemi Sieradzkiej

Sieć komunikacyjna w powiecie jest dobrze rozwinięta a jej układ funkcjonuje w oparciu o sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z czego najistotniejsze są te o znaczeniu krajowym. Najważniejszą jest droga szybkiego ruchu S8 łącząca Sieradz z Łodzią, Warszawą i Wrocławiem. W Sieradzu krzyżują się ważne drogi krajowe nr 83 do Turku i nr 45 Wielunia oraz wojewódzkie z Kalisza do Zduńskiej Woli. 

Powiat jest stosunkowo dobrze skomunikowany z resztą kraju. Przez Sieradz przebiega linia kolejowa z Poznania do Łodzi oraz krzyżują się drogi krajowe z Kalisza do Zduńskiej Woli oraz z Wielunia do Turku. 

Transport zbiorowy na terenie powiatu obsługuje komunikacja autobusową PKS Sieradz, oraz komunikacja miejska mająca 12 linii. Autobusy PKS obsługują kursy łączące każdą z gmin powiatu z Sieradzem oraz kursy dalekobieżne do Łodzi, Wrocławia, Konina, Piotrkowa Trybunalskiego. Połączenia międzynarodowe świadczą zewnętrzne firmy przewozowe Sindbad i FlixBus.

Infrastruktura kolejowa Przez powiat przebiega linia kolejowa nr 14 (wschód-zachód) łącząca Łódź i Ostrów Wielkopolski (a dalej dobiegająca do granicy kraju). W powiecie znajdują się trzy stacje (Sieradz, Sędzice i Błaszki) oraz cztery przystanki osobowe (Męcka Wola, Sieradz Męka, Sieradz Warta). Dzięki licznym połączeniom kolejowym mieszkańcy powiatu mają możliwość wygodnego i szybszego niż komunikacją autobusową dojazdu do innych miast. Linię do Sieradza obsługuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia bezpośredni dojazd do Łodzi i Łowicza. Przez teren powiatu planowany jest przebieg linii Kolei Dużych Prędkości tzw. linia „Y” łącząca Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem przez Łódź.

W Sieradzu znajduje się łącznie 13 km ścieżek i 7 tras rowerowych a także uruchomiono rower publiczny, który posiada 104 rowery, parking ze stacją naprawy rowerów orz 8 stacji.

Sieć gazowa na terenie powiatu sieradzkiego obsługuje, przede wszystkim miasto Sieradz. Zaopatrzenie w gaz zapewnia gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm prowadzący z Pabianic do Sieradza i zakończony dwiema stacjami redukcyjno-pomiarowymi w dzielnicach Woźniki i Monice. Przez teren powiatu prowadzi również odcinek gazociągu średniego ciśnienia do zakładów ceramicznych w Tubądzinie. Zdecydowana większość gospodarstw domowych korzysta z butli gazu propan-butan, których sieć dystrybucji jest rozwinięta. Plany rozwoju sieci gazowej zakładają budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 400 mm prowadzącego z Kalisza do Sieradza oraz trzeciej stacji redukcyjno-pomiarowej dla miasta.

Teren powiatu sieradzkiego znajduje się w strefie o korzystnych warunkach dla rozwoju małej energetyki wiatrowej. Działa kilka elektrowni wiatrowych, które widoczne są w krajobrazie gmin Burzenin, Sieradz, Warta, Wróblew oraz Złoczew.