ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Położenie geograficzne i podział administracyjny Powiatu Sieradzkiego

Powiat sieradzki leży w centralnej Polsce w zachodniej części województwa łódzkiego. Od zachodu graniczy z województwem wielkopolskim i powiatami: kaliskim, ostrzeszowskim i tureckim. W województwie łódzkim graniczy: od wschodu z powiatem zduńskowolskim, od północy z powiatem poddębickim a od południa z powiatami: wieluńskim i wieruszowskim. Powiat obejmuje obszar 1491 km2 i jest  największym pod względem powierzchni i jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Stanowi on. 8,2 % województwa łódzkiego oraz 0,48 % powierzchni kraju.

W skład powiatu wchodzi 11 samorządowych jednostek administracyjnych, które stanowią: 1 miasto (Sieradz  3 gminy miejsko-wiejskie (Błaszki, Warta i Złoczew) oraz 7 gmin wiejskich (Burzenin, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Sieradz i Wróblew). Powiat sieradzki jest jednym z trzech powiatów ziemskich powstałych w byłych miastach wojewódzkich, w których nie utworzono powiatu grodzkiego.